Empresas de neteja

Responsabilitat civil

Tenir subscrit i vigent una assegurança de responsabilitat civil de danys a persones i objectes amb una cobertura no inferior als 300.000 €. 

Personal qualificat

El personal que realitza els serveis figura donat d’alta a la Seguretat Social, obligant-nos a complir les normes vigents tant laborals, fiscals com de la Seguretat Social.

Normativa vigent

Cuidem i complim totes les normes relatives a la seguretat i higiene en el treball com preveu la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

Servei de qualitat

Les nostres ofertes estan basades en la qualitat total del servei i emparades pels coneixements tècnics dels nostres especialistes.

Atenció 24/7

Servei les 24 hores / 365 dies. Atenció telefònica 24h.

Productes certificats

De tots els productes que s’utilitzen en la neteja, disposem de la corresponent fitxa tècnica i fitxa de seguretat, i estan certificats amb aquesta finalitat.
Contacti ara

Confiï la neteja a professionals

Cisnet 2010 ofereix serveis professionals de neteja adaptatat a cada client i pressupost

Contacti ara

Els nostres clients