Seguint amb el nostre desig de servei, hem decidit ampliar els nostres serveis a particulars incloent la neteja a domicilisneteja a domicilis de Cisnet2010 son:

  • Sempre anirà la mateixa persona a realizar la neteja,
  • Horari acordat amb el client,
  • El preu hora inclou personal donat d’alta a la seguretat social, les suplències del personal per vacances i/o malaltia.
  • Compliment de la llei de prevenció de riscos laborals,
  • Assegurança de responsabilitat civil per danys a persones i materials,
  • Preu més econòmic que en neteges puntuals.

Preu hora: 13.50€ (*)

(*)IVA no inclòs

“Confií la neteja de la seva llar a les mans dels nostres professionals”