Plaques solars 9291252

Neteja de plaques solars

La neteja de plaques solars és de vital importància per preservar tant la correcta funcionalitat  com la durabilitat de les plaques de manera que s’obté un millor rendiment i per tant, resultats més reeixits. Es recomanen, doncs, neteges periòdiques de les plaques per contribuir així a un major estalvi energètic, ja que la pluja no només no neteja correctament les plaques sinó que contribueix a fer que es formin petites pel·lícules de calç que dificulten encara més la incidència de l’energia solar.