Què és l’ozó? Propietats i avantatges

L’ozó és una varietat al·lotròpica de l’oxigen; la seva molècula triatòmica (O3) es genera per l’activació de la molècula diatòmica (O2) de l’oxigen. Aquesta activació pot ser provocada per l’acció d’una descàrrega elèctrica o per l’energia irradiada dels raigs ultraviolats.

 

Propietats de la neteja amb ozó

Pel seu gran poder oxidant té, entre altres, les següents propietats:

–          Bactericida

–          Esterilitzant

–          Virulicida

–          Cicatritzant

–          Microbicida

–          Desodorant

Donades aquestes propietats, el O3, s’utilitza per restablir les condicions ideals de l’ambient eliminant:

–          Olors molestes de tabac, menjar, desaigües, animals, dissolvents, etc.

–          Bactèries, gèrmens, fongs i virus de l’ambient i en els materials que els alberguen, tals com cortines, mobles, entapissats, catifes, etc.

–          La sensació d’aire enrarit

Tot aportant un ambient més pur i fresc, exempt d’olors, el que es tradueix en una millor qualitat de vida.