EMPRESA DE SERVEIS NETEJA

Nosaltres


___


CISNET posa a la seva disposició la més alta gamma de serveis de neteja, adaptable a les exigències del mercat, amb tecnologies d'avantguarda i un alt nivell professional.
Gràcies a la nostra professionalitat i esforç, la nostra empresa de neteja és mereixedora d'acreditacions que ho avalen. Tots els nostres serveis de neteja tenen garantia, tant en els productes utilitzats com a la qualitat del servei.
Oferim serveis de manteniment de neteja a tota classe de superfícies; neteja de oficines, edificis i locals, entitats financeres, agències de viatges, indústries, etc. neteja final d'obres i neteges realitzades per tècnics especialistes i serveis auxiliars.
Reconeixem: Val la Acreditació de ITEL (Institut Tècnic Espanyol de Neteges) ens ha fet molta il·lusió. No deixa de ser un meritori reconeixement al nostre prestigi i professionalitat. El nostre modern equipament i alt nivell professional de tot l'equip humà de CISNET han estat la base per a la qual se'ns ha atorgat aquesta distinció. Seguirem esforçant-nos i posant-nos cada dia al seu servei les 24 hores del dia. Acreditacions i distincions a part. Estem per servir.
Equip


___


Com en tota companyia de serveis, el capital humà és realment la base del nostre èxit. El nostre equip, format per supervisors, especialistes, netejadors/es i personal administratiu és un equip professional, ben format per a dur a terme el seu treball, implicat en els objectius de servei al client i d'un alt nivell de qualitat humana. Tenim implantats els programes de formació i desenvolupament del nostre personal amb un enfocament especialitzat en els treballs que cada un realitza.
Responsabilidad civil

Responsabi-
litat civil

Tenir subscrit i vigent una assegurança de responsabilitat civil de danys a persones i objectes amb una cobertura no inferior als 300.00 €.

Personal cualificado

Personal
qualificat

El personal que realitza els serveis està donat d'alta a la Seguretat Social, el que ens obliga a complir les normes vigents tant laborals, fiscals, com de la Seguretat Social.

Normativa vigente

Normativa
vigent

Cuidem i complim totes les normes relatives a la seguretat i higiene en el treball com preveu la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

Servicio de calidad

Servei de
qualitat

Les nostres ofertes estan basades en la qualitat total del servei i emparades pels coneixements tècnics dels nostres especialistes

Atención 24/7

Atenció
24/7

Servei les 24 hores / 365 dies. Atenció telefònica 24 hores.

Productos certificados

Productes
certificats

De tots els productes que s'utilitzen en neteja disposem de la corresponent fitxa tècnica i fitxa de seguretat, i estan certificats amb aquesta finalitat.