Cisnet 2010

Desinfecció i neteja de moquetes


___
Les moquetes requereixen una neteja especialitzada. Hi ha moquetes que no han de ser netejades mitjançant el sistema de neteja de moqueta en mullat ja que si la moqueta és de llana o fibra natural, el més recomanable és la neteja a través d'un sistema en sec com esponges absorbents o escuma seca amb rotativa dotada de compressor. Si la moqueta està molt bruta o ja ha acumulat molts rentats amb escuma o altres sistemes de neteja de moqueta, el millor és el sistema d'injecció-extracció. Aquest sistema, però, requereix deixar la moqueta 48 hores perquè s'assequi. Finalment, si necessita no interrompre el trànsit o si la moqueta descoloreix amb facilitat, és recomanable utilitzar el sistema d'esponges absorbents.

◄ TORNAR